2013-05-09

knee pad fabric printing
Fler knäskyddslappar. Gjort i lappteknik. 

Allt är egna tryckta tyger (utom biten lägst upp till vänster, med inslag av blått).More knee patches. Made in patchwork.

Everything is home made printed fabrics (except the bit at the top left, with a hint of blue).


Inga kommentarer: